Terminal Promowy w Świnoujściu będzie przebudowywany

Terminal Promowy w Świnoujściu będzie przebudowywany

21 września 2019 | Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
PODZIEL SIĘ

W Świnoujściu 19 września br. na terminalu promowym odbyła się uroczystość podpisania umowy na wykonanie robót wraz z przekazaniem placu budowy dla zadania „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. W uroczystości uczestniczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej  Marek Gróbarczyk.

Fot. ZMPSiŚ

W celu przygotowania realizacji planów inwestycyjnych Spółki, w zakresie przystosowania infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wraz z partnerami szwedzkimi (Port Promowy w Trelleborgu) złożył do Komisji Europejskiej wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) projektu „autostrady morskiej” pn. „Sustainable Świnoujście-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal transport and integrating hinterland corridors”.

Podpisanie umowy o współfinansowaniu przedsięwzięcia pozwoliło na wdrożenie opracowania projektu technicznego i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę.   

Inwestycja ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m. Obszarem inwestycji objęta będzie północna część Terminala Promowego tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze.

Inwestycja obejmować będzie:

  • Modernizację Stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht = 12,0m i dopuszczalnej Hdop = 13,0 m.
  • Przedłużenie stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6 w celu utworzenia jednej linii cumowniczej o długości 294m  wraz z wykonaniem umocnienia dna.
  • Istniejąca rampa przeładunkowa o szerokości 14m i nośności 60T zostanie przebudowana do nowych parametrów technicznych i uzyska  35m szerokości i 180T nośności.
  • Przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu (kanalizacja wód opadowych i sanitarna, sieci wodnej, sieci wody pożarowej i sieci teletechnicznej, zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie, itd.).
  • Przebudowę i budowę nowych torów kolejowych na zapleczu stanowisk promowych nr 4 i 5.
  • Przebudowę istniejących oraz budowę nowych placów manewrowo - postojowych z miejscami postojowymi dla naczep o powierzchni około 6 ha.
  • Zakup i montaż rękawa pasażerskiego umożliwiającego bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych.
  • Budowę estakady nad stacją kolejową Świnoujście, która w znakomity sposób skomunikuje  zaplecze z terenem terminala.

Dodatkowo w ramach realizowanej inwestycji i podpisanej umowy o dofinansowanie zostanie zakupiony sprzęt służący do transportu i przeładunku kontenerów o łącznej kwocie około 6 mln. złotych. Będą to cztery ciągniki siodłowe i dwa  wózki wysokiego składowania typu „reach stacker”.

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 185.220.222,00 PLN netto, dofinansowanie 75,26% kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2021 roku. Inwestycję zrealizuje firma Budimex.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Kolejne nabrzeże Portu Gdynia trafiło na deski kreślarskie Kolejne nabrzeże Portu Gdynia trafiło na deski kreślarskie
Następny artykuł NEWAG z największym kontraktem w historii NEWAG z największym kontraktem w historii