Najnowszy Griffin dla PKP Intercity EU160-002 w drodze do Żmigrodu

Najnowszy Griffin dla PKP Intercity EU160-002 w drodze do Żmigrodu

10 września 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Jak informował Kurier Kolejowy w maju ubiegłego roku, spółka PKP Intercity podpisała wówczas umowę z Newagiem na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych serii Griffin. Kontrakt wart jest ponad 367 mln zł brutto. Umowa jest elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity.

Fot. Adam Kupniewski

Zgodnie z zawartą umową, producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy. Będzie też wykonywał regularne przeglądy techniczne lokomotyw na drugim, trzecim i czwartym poziomie utrzymania. Po 60 miesiącach od daty odebrania pojazdów zostaną wykonane naprawy na czwartym poziomie utrzymania. W zamówieniu zawarto prawo opcji zakupu przez PKP Intercity 10 kolejnych lokomotyw.

I o to udało nam się sfotografować najnowszą lokomotywę EU160-002, w malaturze PKP Intercity mijającą Opole w drodze na tor doświadczalny Instytutu Kolejnictwa  w Żmigrodzie.