Rusza nowy przetarg na projekt i budowę S16 Borki Wielkie - Mrągowo

Rusza nowy przetarg na projekt i budowę S16 Borki Wielkie - Mrągowo

21 sierpnia 2019 | Źródło: GDDKiA
PODZIEL SIĘ

Dokumentacja przetargowa trafiła już do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że wkrótce na platformie zakupowej GDDKiA będzie widoczny ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Jeszcze w tym roku planujemy podpisać umowę z wykonawcą.

Fot. GDDKiA

Zmienione podejście

W nowym postępowaniu przyjęto inne niż uprzednio kryteria oceny ofert. Szczegółowe informacje znajdą się w treści opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023.

Dlaczego unieważnione poprzednie postepowanie

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zaplanowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.

S16 rośnie w siłę

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek  drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe  Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo

Budowa nowej drogi skróci czasu przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas, spaliny i wibracje.