Studium techniczne dla III linii metra – poznaliśmy oferty

Studium techniczne dla III linii metra – poznaliśmy oferty

18 lipca 2019
PODZIEL SIĘ

5 ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie studium technicznego dla III linii metra. Dziś, 16 lipca, poznaliśmy cenowe propozycje firm, które chcą przeanalizować warianty przebiegu linii M3 na odcinku od stacji „Stadion Narodowy” do „Gocław”.

Fot. Metro Warszawskie

Zadaniem zwycięzcy postępowania będzie opracowanie dokumentacji, która odpowie na najważniejsze pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 „Stadion Narodowy” do projektowanej stacji E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dodatkowo studium udzieli również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji.

16 lipca b.r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Opracowanie studium technicznego III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – Praga”. Zgłosiło się 5 oferentów:

Nr oferty   Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                                                                                    

1             ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa                               

               Cena netto    3 076 000,00 zł      Cena brutto   3 783 480,00 zł     

2             Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa                                 

               Cena netto    2 976 700,00 zł      Cena brutto   3 661 341,00 zł

3             Konsorcjum:

               Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. – Lider, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa       

               Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50,  04-275 Warszawa                                                             

              Cena netto    3 285 000,00 zł       Cena brutto   4 040 550,00 zł

4             Konsorcjum:

               Egis Poland Sp. z o.o. – Lider, Ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

              „Transeko” Brzeziński, Dybicz, Szagala Sp.j., Ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20/13, 00-656 Warszawa

               Egis Rail S.A., Lyon 69 006, 168-170 avenue Thiers                                                                            

               Cena netto   1 550 000,00 zł       Cena brutto  1 906 500,00zł

5             Konsorcjum:

               Arcadis Sp. z o.o. - Lider, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

               IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., ul. Ślężna 104, 53-111 Wrocław

               IDOM Consulting, Engineering Architecture, S.A.U., Avda. Zarandoa 23, 48015 Bilbao, Hiszpania             

               Cena netto   2 490 000,00 zł        Cena brutto   3 062 700,00 zł

Przed otwarciem ofert Metro Warszawskie podało kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, która wynosi 4 768 710,00 złotych brutto.

Teraz oferty zostaną poddane ocenie. O wyborze zwycięzcy w 58% zdecyduje cena. Pozostałymi kryteriami oceny będą: doświadczenie koordynatora (18%), doświadczenie analityka ruchu (12%), doświadczenie planisty/urbanisty (6%) i doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6%).

Etap I - Praga

  • Wyłoniony zwycięzca tego postępowania będzie musiał poddać szczegółowej analizie trzy warianty przebiegu linii M3 na Pradze-Południe:
  • Wariant I - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP);
  • Wariant II - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E5 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;
  • Wariant III - przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

Analiza porównawcza wariantów przebiegu III linii metra musi zostać wykonana z uwzględnieniem: kryteriów funkcjonalno-przewozowych w tym wielkości przewozów, integracji różnych podsystemów transportowych), przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Kolejna odsłona akcji „Wisła, Ustroń… zostaję dłużej dostaję więcej” Kolejna odsłona akcji „Wisła, Ustroń… zostaję dłużej dostaję więcej”
Następny artykuł  I Forum kultury bezpieczeństwa za nami I Forum kultury bezpieczeństwa za nami