Trakcja PRKiI pozyskała dodatkowe finansowanie

Trakcja PRKiI pozyskała dodatkowe finansowanie

14 czerwca 2019 | Źródło: Trakcja PRKiI
PODZIEL SIĘ

Nowe gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, dodatkowe linie kredytowe oraz pożyczka od głównego akcjonariusza składają się na program finansowania pomostowego Trakcji PRKiI S.A. Spółka pomyślnie zakończyła trwający przez kilka tygodni proces due diligencje i uzyskała dodatkowe środki na prowadzenie działalności.

Fot. Trakcja PRKiI

„Dziękujemy za zaufanie okazane przez instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz akcjonariuszy. Refinansowanie działalności pozwoli na przyspieszenie realizacji bieżących kontraktów oraz dalsze budowanie portfela naszych zamówień, który obecnie ma poziom najwyższy od kilku lat.” –wi Marcin Lewandowski prezes zarządu Trakcji PRKiI S.A.

Dzięki zawarciu szeregu umów i porozumień, Trakcja PRKiI uzyska finansowe wsparcie na prowadzenie działalności, na które składają się: kredyt obrotowy w wysokości 31 mln zł, linie gwarancyjne na sumę 33 mln zł oraz pożyczka w wysokości 20 mln zł od głównego akcjonariusza Trakcji PRKiI - hiszpańskiej grupy COMSA.

„W tym złożonym procesie refinansowania działalności uczestniczyło blisko 10 instytucji finansowych oraz nasz akcjonariusz COMSA, którym dziękujemy za sprawne wypracowanie porozumienia. Zawarte umowy przyniosą spółce dostęp do 76 mln zł gotówki oraz gwarancje należytego wykonania i na zapłatę wadium w łącznej wysokości ponad 70 mln zł.” - dodaje Paweł Nogalski wiceprezes zarządu dyrektor finansowy Trakcji PRKiI

Trakcja PRKiI S.A. na koniec marca posiadała portfel kontraktów na ponad 2,2 mld zł oraz oferty o wartości  ponad 1 mld zł będące na pierwszym miejscu w otwartych już przetargach.