Rozmowa z Jarosławem Oniszczukiem, członkiem zarzadu PKP Intercity

Rozmowa z Jarosławem Oniszczukiem, członkiem zarzadu PKP Intercity

15 czerwca 2019 | Źródło: Kurier Kolejowy / PKP Intercity
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia ponad 380 pociągów oraz realizuje największy w historii Spółki program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. Kupi i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.

O przygotowaniu do wakacyjnego szczytu przewozowego i wyzwaniach taborowych stojących przed spółką PKP Intercity rozmawiamy z Jarosławem Oniszczukiem, członkiem zarządu PKP Intercity

Fot. PKP Intercity

Redakcja - Panie Prezesie, czy PKP Intercity jest przygotowane do letniego szczytu przewozowego?

Jarosław Oniszczuk: Na wakacyjne podróże Polacy  chętnie wybierają przejazdy pociągami PKP Intercity. Warto zaznaczyć, że od początku czerwca do końca sierpnia 2018 roku z naszych usług skorzystało blisko 13,5 mln pasażerów i był to najlepszy sezon letni przewoźnika od ośmiu lat. W tym roku spodziewamy się równie dobrego wyniku i jesteśmy na to odpowiednio przygotowani. Z myślą o pasażerach i w związku z rosnącym zainteresowaniem podróżami koleją, PKP Intercity w sezonie letnim uruchamia każdego dnia średnio około 400 pociągów. W okresie wakacji pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń sezonowych, które  kursują do popularnych ośrodków turystycznych. Warto podkreślić, że na bieżąco monitorujemy frekwencję w składach i jeśli zachodzi potrzeba, w miarę możliwości technicznych uzupełniamy je dodatkowymi wagonami. Aby ułatwić wakacyjną podróż dodatkowo w okresie od 19 do 23 czerwca do dyspozycji podróżnych będą informatorzy mobilni. Na dziesięciu dworcach w największych miastach Polski pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w odbyciu komfortowej podróży.

Redakcja - Panie Prezesie, czy spółka planuje wprowadzić w najbliższym czasie nowy tabor. A jeśli tak to co to będzie za tabor? EZT, nowoczesne wagony przedziałowe, czy inwestycje w nowy tabor dokonywane są zgodnie z planem, jaka jest kwota, która jeszcze pozostaje do wydania?

Jarosław Oniszczuk: Spółka obecnie realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii pod nazwą „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, który zakłada inwestycje na poziomie 7 mld zł do 2023 roku. Po zakończeniu programu pociągi PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru. Dodatkowo w 94 proc. pociągów pasażerowie skorzystają z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich także z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie również przestrzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na rowery, co dodatkowo ułatwi podróż pasażerom posiadającym specjalne potrzeby.

Niniejszy program jest istotnym elementem przyjętej przed trzema laty i konsekwentnie realizowanej strategii PKP Intercity. Tylko w ostatnim czasie PKP Intercity rozszerzyło zamówienie złożone w lutym 2018 r. w Fabryce Pojazdów Szynowych w Poznaniu na 26 dodatkowych wagonów. Łącznie poznańska spółka dostarczy PKP Intercity 81 nowoczesnych wagonów, a wartość kontraktu wzrosła o 223,8 mln zł brutto do blisko 700 mln zł brutto. FPS Cegielski została także wybrana na wykonawcę przeglądu na piątym poziomie utrzymania i modernizację 13 lokomotyw SM42. Zostaną one wyposażone m.in. w mikroprocesorowe sterowanie, prowadzące do zmniejszenia zużycia paliwa, czy rozwiązania mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa pracy, jak nowoczesny układ hamulcowy. Na dalszą poprawę komfortu podróży pasażerów w dużej mierze wpłynie modernizacja wagonów. Sukcesywnie realizowana jest podpisana w 2017 roku i rozszerzona w październiku 2018 roku umowa z H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych na unowocześnienie łącznie 90 wagonów. Pod koniec ubiegłego roku rozszerzyliśmy także trzy umowy na modernizację 163 wagonów podpisane z PESA Bydgoszcz, zamawiając dodatkowo modernizację kolejnych 82 pojazdów. Do PKP Intercity trafi więc z bydgoskiej spółki łącznie aż 245 komfortowych wagonów. Wartość całego zamówienia to ponad miliard złotych. Ponadto podjęliśmy decyzję o wyborze oferty PESA Bydgoszcz na modernizację i naprawę na poziomie P5 czternastu pojazdów ED74. Dzięki temu jednostki te zyskają kategorię Intercity, zostaną wyposażone m.in. w nowe wydajne systemy ogrzewania i klimatyzacji, nowy System Informacji Pasażerskiej wraz z WiFi, czy urządzenia wendingowe z kanapkami oraz gorącymi  i zimnymi napojami. Łącznie zakontraktowaliśmy już umowy o wartości ponad 3 mld zł, w czym duża zasługa podpisanej przez PKP Intercity Umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla zadania „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnianie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”.

Redakcja: Prosimy o parę słów komentarza na temat dobrych praktyk spółki w dziedzinie zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych, przed nami letni szczyt przewozowy, stąd zawsze aktualna jest kwestia przeciwdziałania wypadkom i incydentom z udziałem pociągów.

Jarosław Oniszczuk: O bezpieczeństwo i komfort podróży pasażerów dbają specjaliści w czterech zakładach rozlokowanych na terenie całej Polski. Stan pociągów przed i po każdej podróży sprawdzany jest w Zakładach: Centralnym na Olszynce Grochowskiej w Warszawie, Zachodnim w Poznaniu, Północnym w Gdyni i Południowym w Krakowie. Realizacja przewozów pasażerskich wymaga współdziałania ze sobą przedstawicieli wielu profesji – od pracowników warsztatów technicznych, przez rewidentów, dyspozytorów, po pracowników drużyn trakcyjnych i drużyn konduktorskich. Tylko ta ostatnia grupa liczy blisko 1150 kierowników pociągów i 700 konduktorów, czuwających nad komfortem i bezpieczeństwem podróży pasażerów. Szczególnie ważna jest rola kierownika pociągu, który koordynuje prace całego zespołu: maszynistów, konduktorów, serwisu sprzątającego i obsługi WARS. Obowiązki drużyn konduktorskich nie ograniczają się do sprawdzania biletów – ich członkowie są pierwszym źródłem informacji dla pasażerów, dbają  o to, by każdy zdążył na swój pociąg przesiadkowy, pomagają przy wsiadaniu do pociągu, czy jako pierwsi starają się udzielić pomocy np. w sytuacji, gdy ktoś zasłabnie na pokładzie pociągu. To pokazuje, że każdego dnia tysiące specjalistów z wielu dziedzin dbają o to, by zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu naszym pasażerom.