Towary sprawniej przejadą przez Bydgoszcz do Gdyni

Towary sprawniej przejadą przez Bydgoszcz do Gdyni

08 kwietnia 2019 | Autor: PiK | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Sprawniejszy i szybszy przewóz towarów kolejową obwodnicą Bydgoszczy – takie będą efekty prac na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie i wykonanie robót o wartości 14 mln zł. To kolejne zadanie PLK, które ma usprawnić przewóz towarów ze Śląska przez Bydgoszcz do trójmiejskich portów. Roboty finansowane będą ze środków budżetowych.

Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z PPMT sp. z o. o. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo – etap III”. Wartość umowy to 14,2 mln zł netto. Realizacja zaplanowana jest do końca 2020 r. Zadanie obejmuje modernizację linii kolejowej nr 201 na odcinku Nowa Wieś Wielka – Maksymilianowo, czyli tak zwanej towarowej obwodnicy Bydgoszczy. To trzeci i ostatni etap prac w ramach projektu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska”. PLK wymienią tory i rozjazdy na dwóch stacjach do obsługi składów towarowych: Bydgoszcz Emilianowo i Bydgoszcz Leśna. Nowe elementy zapewnią sprawny przejazd. Możliwy będzie przejazd cięższymi składami. Skróci się także czas przewozu ładunków i zwiększy konkurencyjność przewozów towarowych względem innych środków transportu. W efekcie prac wzrośnie także punktualność i szybkość przejazdu pociągów.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przyczyniają się do dalszego wzrostu gospodarczego kraju. Pociągi towarowe już jeżdżą szybciej i sprawniej na odcinku z Nowej Wsi Wielkiej do Maksymilianowa. W ramach dwóch wcześniejszych etapów prac, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 115 mln zł ze środków budżetowych wymieniły ok. 60 km torów i ok. 25 km sieci trakcyjnej. Dało to możliwość jazdy z prędkością do 100 km/h. Sprawny przejazd z jednego toru na drugi jest możliwy dzięki 16 nowym rozjazdom. Prace objęły także 6 wiaduktów kolejowych i 1 most. Nowa nawierzchnia jest na 12 przejazdach kolejowo-drogowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają możliwości przewozu towarów po torach. Wraz z planowaną w latach 2020-2023 modernizacją linii kolejowej nr 201 z Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni sprawniejszy i szybszy będzie przewóz ładunków ze Śląska do portu w Gdyni.

PODZIEL SIĘ