Wzrost liczby pasażerów kolei to stały trend

Wzrost liczby pasażerów kolei to stały trend

08 stycznia 2019 | Autor: AB | Źródło: Instytut Jagielloński
PODZIEL SIĘ

Za jedną z przyczyn wolniejszego rozwoju regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych uznać można koncentrację samorządów wojewódzkich na rozwoju transportu w oparciu o koleje samorządowe –  to jedna z tez sformułowanych przez analityków Instytutu Jagiellońskiego  w raporcie "Kolej na regiony! Perspektywa rozwoju i wyzwania rynku".

 

Fot.PR

Autorami publikacji są analitycy IJ: Kamil Moskwik oraz Krystian Krupa. Z raportu wynika m.in., że rok 2017 był trzecim kolejnym rokiem wzrostu liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego oraz wzrostu wykonanej pracy przewozowej. Z usług przewoźników kolejowych skorzystało w tamtym roku 303,6 mln pasażerów, o blisko 3,8% więcej niż w roku poprzednim. Był to jednocześnie najlepszy wynik od 15 lat. Największy udział w rynku (26,31 %) mają pod tym względem Przewozy Regionalne.

Wzrost pracy przewozowej od 2015 r. pozwolił nieznacznie zwiększyć udział pasażerskiego transportu kolejowego w ogólnej pracy przewozowej. Udział ten systematycznie spadał od 2000 r., przy jednoczesnym wzroście roli transportu samochodowego. Według analityków IJ za jedną z przyczyn wolniejszego rozwoju regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych uznać można koncentrację samorządów wojewódzkich na rozwoju transportu kolejowego w oparciu o nowo utworzone koleje samorządowe, działające tylko w obrębie danego województwa.

Największą pracę przewozową w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym, mierzoną liczbą przewiezionych pasażerów oraz długością podróży, wykonuje spółka Przewozy Regionalne, ale jej udział w rynku w ostatnich latach zmalał. W tym samym okresie wzrosła praca przewozowa przewoźników wojewódzkich, których charakteryzują relatywnie wysokie jednostkowe koszty operacyjne. Jednocześnie otrzymują oni rekompensaty znacznie przekraczające stawki uzyskiwane przez Przewozy Regionalne. Otwartym pozostaje pytanie czy wzrostowi pracy przewozowej towarzyszy zapewnienie optymalnej efektywności ekonomicznej przewoźników.

Kolejny wniosek wynikający z raportu - Rozwój regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego powinien stać się centralnym elementem zintegrowanego systemu transportu publicznego. Analiza systemów transportowych wybranych państw europejskich potwierdza znaczenie oraz potrzebę dalszego rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego, wskazując jednocześnie na warunki konieczne dla tego rozwoju.

PODZIEL SIĘ